• 2

    ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Μεταφράσεις

Τo Γραφείο μας, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις, αναλαμβάνει επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων ιδιωτικών και δημοσίων εγγράφων, επικυρωμένες από τους συνεργάτες – δικηγόρους μας. Οι μεταφράσεις αφορούν έγγραφα στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα τα οποία απαιτείται να μεταφραστούν στα ελληνικά, αλλά και το αντίστροφο.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε :

  • Μεταφράσεις νομικών εγγράφων (πάσης φύσεως δικογράφων, πιστοποιητικών, συμβολαιογραφικών εγγράφων, συμφωνητικών, συμβάσεων, εταιρικών εγγράφων)
  • Μεταφράσεις ιατρικών και φαρμακευτικών εγγράφων (ιατρικών βεβαιώσεων και γνωματεύσεων, διαγνωστικών εξετάσεων, κλινικών μελετών, εγχειριδίων ιατρικού εξοπλισμού, συσκευασίες φαρμάκων, έντυπα οδηγιών χρήσης φαρμακευτικού υλικού, εκπαιδευτικό υλικό ιατρικών επισκεπτών, κείμενα φαρμακολογίας)
  • Μεταφράσεις εμπορικών και τραπεζικών εγγράφων (επαγγελματικά έντυπα – φυλλάδια, επιστολές, τραπεζικά έγγραφα, κείμενα διαφημιστικού – προωθητικού υλικού, τουριστικά έγγραφα)
  • Μεταφράσεις τεχνικών κειμένων και εγχειριδίων (εγχειριδίων χρήσης και εγκατάστασης συσκευών – μηχανημάτων – ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εγχειρίδια καταναλωτικών προϊόντων – τροφίμων – ειδών οικιακής χρήσης)
  • Μεταφράσεις πτυχίων, πάσης φύσεως πιστοποιητικών (οικογενειακής κατάστασης, πλησιεστέρων συγγενών κλπ.), ληξιαρχικών πράξεων γέννησης – γάμου – θανάτου και εν γένει εγγράφων και βεβαιώσεων από Δήμους, επιμέρους τμήματα Περιφερειών, Ληξιαρχεία, Δημοτολόγια.

Πέραν της μετάφρασης, αναλαμβάνουμε τη διαδικασία αίτησης και λήψης "επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης" (Apostille). Η σφραγίδα "Apostille" είναι απαραίτητη προκειμένου να πιστοποιηθεί η γνησιότητα ελληνικών δημοσίων εγγράφων, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε μία από τις χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης. Επίσης, το γραφείο μας αναλαμβάνει την επικύρωση από τα αρμόδια Υπουργεία και Αρχές, των εγγράφων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε χώρες που δεν συμμετέχουν στη Σύμβαση της Χάγης.

Το συγκεκριμένο Site χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα μας, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.