• 2

    ΔΙΚΑΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων

Το Γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη τόσο σε φορείς του δημοσίου τομέα που πρόκειται να χορηγήσουν κρατικές ενισχύσεις, όσο και σε επιχειρήσεις πιθανούς αποδέκτες κρατικών ενισχύσεων καθ' όλη τη διαδικασία έρευνας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περί της νόμιμης ή μη χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, από την έναρξη της σχετικής διαδικασίας και τους επιτόπιους ελέγχους μέχρι και την ενδεχόμενη ανάκτηση των χορηγηθέντων ενισχύσεων, παρέχοντας νομικές συμβουλές ανάλογα με την περίπτωση, είτε στην ελεγχόμενη επιχείρηση που επιθυμεί να διασώσει την κρατική ενίσχυση, είτε στις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις που επιδιώκουν την ανάκτησή της. Διαθέτουμε εξειδικευμένους δικηγόρους, οι οποίοι παρέχουν γνωμοδοτικές υπηρεσίες σχετικά με την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου για τις κρατικές ενισχύσεις, συνεργάζονται άμεσα με τον εντολέα για την εκπόνηση ειδικού προγράμματος κρατικής ενίσχυσης και αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση του εντολέα σε εθνικά και ενωσιακά δικαστήρια.

Το συγκεκριμένο Site χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα μας, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.