• 2

  ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αστικό Δίκαιο

Τo Γραφείο μας λόγω της καθημερινής και αδιάκοπης ενασχόλησης με πάσης φύσεως υποθέσεις αστικού δικαίου διαθέτει μεγάλη εμπειρία και παρέχει νομική υποστήριξη σε υποθέσεις ενοχικού, εμπράγματου, οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου. Συγκεκριμένα, παρέχεται άμεση και πλήρης ενημέρωση και υποστήριξη σχετικά με:

 • Αξιώσεις αποζημίωσης δυνάμει ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης, αδικαιολόγητου πλουτισμού και προσβολής προσωπικότητας
 • Αγωγές διάρρηξης (καταδολίευση δανειστών)
 • Προστασία κυριότητας και νομής (αγωγές αναγνωριστικές και διεκδικητικές κυριότητας ακινήτων, αγωγές διατάραξης και αποβολής από την νομή ακινήτων)
 • Διανομή ακινήτων, συμβάσεις πωλήσεως κινητών και ακινήτων, δωρεές, γονικές παροχές ακινήτων
 • Διαζύγια, διατροφή, επιμέλεια, γονική μέριμνα και επικοινωνία με τέκνα, προσβολή πατρότητας, επιτροπεία ανηλίκων, δικαστική συμπαράσταση και σύνταξη συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης
 • Δημοσίευση διαθήκης, αποποίηση κληρονομιάς, αγωγή περί πλήρου, προσβολή νόμιμης μοίρας και έκδοση κληρονομητηρίων
 • Ακούσια νοσηλεία και διαδικασία ενώπιον εισαγγελέα
 • Διαφορές από οροφοκτησία
 • Αξιώσεις αποζημίωσης για παραβίαση του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993)
 • Αξιώσεις αποζημίωσης και αποκατάστασης βλάβης λόγω τροχαίου ατυχήματος (αστική ευθύνη, αποκατάσταση βλάβης οχήματος, αποκατάστασης βλάβης σώματος, αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης, αποζημίωση λόγω ψυχικής οδύνης από θανάτωση)
 • Είσπραξη ανεξόφλητων απαιτήσεων
 • Μισθωτικές διαφορές (έκδοση διαταγών απόδοσης μισθίου, διαταγών καταβολής μισθωμάτων, καθώς και σύνταξη ή αντίκρουση ανακοπών κατά αυτών, αγωγές απόδοσης μισθίου, αγωγές καταβολής μισθωμάτων, κοινοχρήστων δαπανών κλπ, αγωγές καταβολής αποζημίωσης δυνάμει μισθωτικής σχέσης)
 • Δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης, κατασχέσεις, πλειστηριασμοί ακινήτων (επίσπευση, ανακοπές, αναγγελία, διόρθωση τιμής κλπ)

Το συγκεκριμένο Site χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα μας, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.