• 2

    ΝΕΑ

Δεκτή αίτηση αναστολής εκτέλεσης ταμειακής βεβαίωσης λόγω πρόδηλης βασιμότητας της ανακοπής

Δεκτή λόγω της πρόδηλης βασιμότητας των λόγων ανακοπής έγινε αίτηση αναστολής εκτέλεσης ταμειακής βεβαίωσης και ατομικών ειδοποιήσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.), την οποία κατέθεσε το δικηγορικό μας γραφείο, με την υπ' αριθμ. 317/2020 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ελλείψει νομότυπης κοινοποίησης της καταλογιστικής πράξης (ΠΕΕ) στον οφειλέτη.

Διαβάστε Περισσότερα

Διόρθωση στοιχείων ταυτότητας προσώπου στο Κτηματολόγιο δυνάμει δικαστικής απόφασης νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου

Οι δικαστικές αποφάσεις Νομικής Αναγνώρισης Ταυτότητας Φύλου δεν απαιτείται να μεταγράφονται στο Κτηματολόγιο προκειμένου να διορθωθούν τα στοιχεία του προσώπου στην κτηματολογική βάση

Διαβάστε Περισσότερα

Η εισαγγελική εντολή για περαιτέρω φορολογικό έλεγχο κατόπιν έρευνας του Σ.Δ.Ο.Ε. δεν αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο κατά την έννοια του Κ.Φ.Ε.

Δεκτό έγινε το αίτημα ακύρωσης πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α, ως και οι σχετικές πράξεις επιβολής προστίμων, στο πλαίσιο Ενδικοφανούς Προσφυγής που κατέθεσε το Γραφείο μας ενώπιον της αρμόδιας Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, λόγω συμπλήρωσης του χρόνου παραγραφής

Διαβάστε Περισσότερα

Αντισυνταγματικές κρίνονται οι περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις του Ι.Κ.Α

Με την υπ' αριθμ. 3037/2018 απόφαση-σταθμό του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κρίνεται αντισυνταγματική η κατάργηση δώρων και επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας

Διαβάστε Περισσότερα

Δεκτό αίτημα αναστολής επί ενδικοφανούς προσφυγής

Έγινε δεκτό από την αρμόδια Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών το αίτημα αναστολής καταβολής του 50% των επιβαλλόμενων προστίμων και πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου στο πλαίσιο άσκησης σχετικής ενδικοφανούς προσφυγής από το Γραφείο μας

Διαβάστε Περισσότερα

Ακύρωση Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Μ.Α.Π

Έγινε δεκτή από την αρμόδια υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ενδικοφανής προσφυγή που ασκήθηκε από το Γραφείο μας, με αποτέλεσμα την ακύρωση Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Μ.Α.Π.

Διαβάστε Περισσότερα

Το συγκεκριμένο Site χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα μας, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.