• 2

    ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Κατά τον χειρισμό όλων των υποθέσεων του Γραφείου μας και στο πλαίσιο της έρευνας του εφαρμοστέου νομοθετικού καθεστώτος, μελετώνται πάντοτε οι αντίστοιχες διατάξεις του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α). Εξάλλου, η ενδελεχής γνώση τόσο του Ενωσιακού Δικαίου όσο και του Δικαίου της Ε.Σ.Δ.Α αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για κάθε νομική δραστηριότητα, δεδομένου του υπερνομοθετικού χαρακτήρα των διατάξεών τους. Η έρευνα των κανόνων του ενωσιακού δικαίου και της αντίστοιχης νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίνεται απαραίτητη ώστε να καταστεί σαφέστερη η ερμηνεία των κανόνων του πρωτογενούς και δευτερογενούς ενωσιακού δικαίου, αλλά και των κανόνων του εθνικού δικαίου, οι οποίοι ενσωματώνουν κανονισμούς και οδηγίες. Από την άλλη πλευρά, επί ζητημάτων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η μελέτη της ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων των ελληνικών δικαστηρίων γίνεται πάντοτε υπό το πρίσμα της Ε.Σ.Δ.Α και της νομολογίας του Δικαστηρίου του Στρασβούργου (Ε.Δ.Δ.Α).

Ενδεικτικά, η δικηγορική ύλη που αναλαμβάνει το Γραφείο μας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Σύνταξη γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων ερμηνείας και εφαρμογής του Ενωσιακού Δικαίου και του Δικαίου της Ε.Σ.Δ.Α
  • Εκπροσώπηση των πελατών μας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ε.Ε και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το συγκεκριμένο Site χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα μας, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.