• Home
  • Blog Dynamic
  • Διόρθωση στοιχείων ταυτότητας προσώπου στο Κτηματολόγιο δυνάμει δικαστικής απόφασης νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου

Διόρθωση στοιχείων ταυτότητας προσώπου στο Κτηματολόγιο δυνάμει δικαστικής απόφασης νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου

Οι δικαστικές αποφάσεις Νομικής Αναγνώρισης Ταυτότητας Φύλου δεν απαιτείται να μεταγράφονται στο Κτηματολόγιο προκειμένου να διορθωθούν τα στοιχεία του προσώπου στην κτηματολογική βάση

Η προϋπόθεση που τέθηκε από το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης περί προηγούμενης μεταγραφής της δικαστικής απόφασης Νομικής Αναγνώρισης Ταυτότητας Φύλου για την μεταγραφή συμβολαίου γονικής παροχής έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το ν. 4419/2017, σύμφωνα με απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Πελάτης του δικηγορικού μας γραφείου, ο οποίος δυνάμει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης είχε προβεί σε Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου, προσκόμισε στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης προς μεταγραφή συμβόλαιο γονικής παροχής, σύμφωνα με το οποίο η μητέρα του παραιτήθηκε οριστικώς και αμετακλήτως από το δικαίωμα της επικαρπίας σε συγκεκριμένο ακίνητο υπέρ του ιδίου ως ψιλού κυρίου, ώστε να καταστεί εκείνος αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος του διαμερίσματος [με προηγούμενο συμβόλαιο γονικής παροχής, το οποίο είχε συναφθεί πριν από τη διόρθωση του φύλου του ενδιαφερόμενου, είχε μεταβιβαστεί το εν λόγω ακίνητο κατά την ψιλή κυριότητα μόνο - η μητέρα είχε διατηρήσει το δικαίωμα επικαρπίας]. Ωστόσο, το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης δεν προέβη σε μεταγραφή του συγκεκριμένου συμβολαίου, θέτοντας ως προϋπόθεση την προηγούμενη "μεταγραφή" της δικαστικής απόφασης, με βάση την οποία έλαβε χώρα η νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου και διορθώθηκαν τα στοιχεία της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.

Μετά από σχετική αναφορά που κατατέθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη εκδόθηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 260419/30786/21-06-2019 απόφαση με την οποία κρίθηκαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

"....Η απαίτηση από το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης να γίνει "μεταγραφή" της δικαστικής απόφασης νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου, δεν φαίνεται, καταρχήν, να έχει νόμιμο έρεισμα. Κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου 1192 του Α.Κ., όπως ισχύει, οι πράξεις που μεταγράφονται είναι οι εξής: "1. οι εν ζωή δικαιοπραξίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αιτία θανάτου δωρεές, με τις οποίες συνίσταται, μετατίθεται, καταργείται εμπράγματο δικαίωμα (εμπράγματες δικαιοπραξίες) πάνω σε ακίνητα 2. οι επιδικάσεις ή οι προσκυρώσεις που γίνονται από την αρχή ή οι κατακυρώσεις κυριότητας ή εμπράγματου δικαιώματος πάνω σε ακίνητο 3. οι εκθέσεις δικαστικής διανομής ακινήτου 4. οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που περιέχουν καταδίκη σε δήλωση βούλησης για εμπράγματη δικαιοπραξία πάνω σε ακίνητο 5. οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες αναγνωρίζεται κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο, που έχουν κτηθεί με έκτακτη χρησικτησία". Οι διορθώσεις στοιχείων ταυτότητας προσώπου δεν περιλαμβάνονται στις πράξεις για τις οποίες απαιτείται μεταγραφή, πολλώ δε μάλλον, δεν τίθεται ως προϋπόθεση για τη μεταγραφή δικαιοπραξίας που αφορά ακίνητο, η προηγούμενη μεταγραφή δικαστικής απόφασης για διόρθωση στοιχείων ταυτότητας.[...] Με βάση τις διατάξεις του ν. 4491/2017, η διαδικασία νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου πλαισιώνεται από απόλυτη μυστικότητα και η τυχόν απαίτηση μεταγραφής δικαστικής απόφασης διόρθωσης στοιχείων ταυτότητας, θα υπονόμευε ευθέως την παρεχόμενη προστασία, τη στιγμή που η διόρθωση των στοιχείων ή εγγράφων που αφορούν το εν λόγω πρόσωπο, δεν επιτρέπεται να είναι διαθέσιμη ή γνωστή σε οποιονδήποτε, για λόγους προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων αλλά, κυρίως, για λόγους σεβασμού της προσωπικότητας του ατόμου.[...] Συνεπώς, η τυχόν κατάθεση στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης της απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης περί νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου του αναφερόμενου, ως προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της μεταγραφής συμβολαιογραφικής πράξης παραχώρησης δικαιώματος επικαρπίας και της εν συνεχεία, σχετικής καταχώρισης της αλλαγής στοιχείων ταυτότητας στο συναφές κτηματολογικό φύλλο, θα προσέκρουε ευθέως στις διατάξεις του ν. 4419/2017, που θεσπίζουν τη μυστικότητα της σχετικής διαδικασίας και απαγορεύουν την οποιαδήποτε αναφορά ότι έχει μεσολαβήσει διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου.[...] Ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιμά ότι μια πιθανή λύση θα ήταν, να ληφθεί μεν υπόψη από το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης η επίμαχη δικαστική απόφαση, ώστε να πιστοποιήσει η ίδια η υπηρεσία την ταυτοπροσωπία του ενεχόμενου προσώπου, χωρίς όμως να διατηρηθεί αντίγραφο αυτής στο αρχείο της (φυσικό ή ηλεκτρονικό) και να αναγραφεί σχετική σημείωση στο κτηματολογικό φύλλο."

Η Νομική Υπηρεσία του Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. μετά από επεξεργασία της ως άνω απόφασης του Συνηγόρου του Πολίτη και με την καθοριστική συμβολή των δικηγόρων του γραφείου μας απέστειλε οδηγία προς το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διόρθωση των στοιχείων του προσώπου στην κτηματολογική βάση υποβάλλεται προς καταχώριση (Αίτηση Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης) επικυρωμένο Απόσπασμα της εν λόγω δικαστικής απόφασης, στο πλαίσιο τήρησης των διατάξεων του ν. 4491/2017, ενώ, ταυτόχρονα, για την αρχειοθέτηση της απόφασης, συνέστησε να μην σαρωθεί και να τηρηθεί εκτός αναλογικού αρχείου με ειδική αιτιολογία δυνάμει του άρθρου 6 του ν. 4491/2017. Σημειώθηκε δε ότι, η τεχνική διαδικασία διόρθωσης στη βάση του Κτηματολογίου για τα στοιχεία του προσώπου σε συμμόρφωση προς τη δικαστική απόφαση, θα διενεργηθεί στην καρτέλα του προσώπου, χωρίς εμφανείς διορθώσεις στο κτηματολογικό φύλλο ως "νέα εκδοχή" και θα καταλήξει σε ταυτοποίηση. 

Κατόπιν τούτων, και με αφορμή την ως άνω περίπτωση, μπαίνει τέλος στην ακολουθούμενη πρακτική από τα Κτηματολογικά Γραφεία, κατά την οποία προχωρούσαν σε "μεταγραφή" των δικαστικών αποφάσεων νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου προκειμένου να διορθωθούν στην κτηματολογική βάση τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, η οποία προσέκρουε εμφανώς στο δικαίωμα προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και στο δικαίωμα σεβασμού της προσωπικότητας κάθε ατόμου.

Ετικέτες: απόσπασμα, Δικαστική απόφαση, Ανθρώπινα Δικαιώματα , Προσωπικά Δεδομένα, Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου, Κτηματολόγιο

ταμειακή βεβαίωση παράλειψη κοινοποίησης προδήλως βάσιμο αναστολή εκτέλεσης

Δεκτή αίτηση αναστολής εκτέλεσης ταμειακής βεβαίωσης λόγω πρόδηλης βασιμότητας της ανακοπής

Δεκτή λόγω της πρόδηλης βασιμότητας των λόγων ανακοπής έγινε αίτηση αναστολής εκτέλεσης ταμειακής...

Περισσοτερα...

απόσπασμα Δικαστική απόφαση Ανθρώπινα Δικαιώματα Προσωπικά Δεδομένα Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου Κτηματολόγιο

Διόρθωση στοιχείων ταυτότητας προσώπου στο Κτηματολόγιο δυνάμει δικαστικής απόφασης νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου

Οι δικαστικές αποφάσεις Νομικής Αναγνώρισης Ταυτότητας Φύλου δεν απαιτείται να μεταγράφονται...

Περισσοτερα...

παραγραφή συμπληρωματικά στοιχεία ενδικοφανής προσφυγή

Η εισαγγελική εντολή για περαιτέρω φορολογικό έλεγχο κατόπιν έρευνας του Σ.Δ.Ο.Ε. δεν αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο κατά την έννοια του Κ.Φ.Ε.

Δεκτό έγινε το αίτημα ακύρωσης πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α,...

Περισσοτερα...

Το συγκεκριμένο Site χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα μας, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.